Veřejná sbírka

Dne 1. května 2019 byla zahájena veřejná sbírka na podporu projektu "Sad nadějí".

Motivační a edukační projekt pro onkologické pacienty a pacienty v remisi.

Sbírka určena pro:

- realizaci projektu a studie zahradním architektem 

- vybudování parkových úprav

- výstavbu odpočinkové, relaxační zóny s výhledem do přírody, lesů a hor

- výstavbu altánu se sociálním zázemím

- zhotovení sochy Anděla Naděje v životní velikosti. /Andělská stezka/ Meditační zóna

- položení základního kamene s pamětní deskou

číslo transparentního účtu veřejné sbírky : 

115-8835020217/0100

.

*Pro vystavení darovací smlouvy nás, prosím, kontaktujte mailem na jeliman.onko@email.cz 

Na výpisu transparentního bankovního účtu veřejné sbírky bude uvedeno Vaše jméno, příjmení s Vaším souhlasem.

Zpracovatelem osobních údajů bude pouze právnická osoba Jelimán, z.s.. Dle zákona o GDPR (general Data Protection Regulation - Regulace (EU) 2016/679) (GDPR) zákon, který je platný od 25.května 2018) Souhlas (viz definice článek 4 odst. 1 bod 11 obecného nařízení) je svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle, kterým subjekt údajů dává prohlášením či jiným zjevným potvrzením své svolení ke zpracování svých osobních údajů, kontaktní emailové adresy fyzické osoby. Jde o aktivní a dobrovolný projev vůle subjektu údajů, ke kterému nesmí být nucen. 


 .