Je-li vám  naše činnost sympatická, 

budeme vděční, když ji v rámci svých možností podpoříte.

Děkujeme 

číslo účtu : 115-8540800267/0100

*Pro vystavení darovací smlouvy nás, prosím, kontaktujte mailem na

 jeliman.z.s@email.cz 

Na výpisu bude zveřejněno vaše jméno, výše příspěvku a číslo účtu.

Jelimán, z.s.

Na počátku byl příběh …

Příběh zakladatelky spolku, autorky knih s duší Věry Finy, která se rozhodla usilovat o změny v oblasti sociální, v oblasti  lékařské posudkové služby. 

Na základě vlastních zkušeností, po těžké nemoci... v momentě, kdy sama začala ztrácet naději ...  Naději v pochopení, v podání pomocné ruky ... právě od tohoto aparátu,  napsala na sociální sítě článek,  příběh s podtitulem „králi Jelimáne, já čepici nesmekám a nemačkám…“ 

Tento článek dokázal zázrak. Byl sdílen takovou měrou a rychlostí, že autorce článku opět vrátil NADĚJI. Tak vznikla petice, za nutné změny LPS a lepší podmínky pro hendikepované.  S touto peticí, jako její autorka,  předstoupila na sociálním výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, na jaře roku 2018. Představila sebe, své požadavky a návrhy legislativních změn pro hendikepované.

A právě o NADĚJI,  jsou nejen její knihy s duší, ale i její podaná pomocná ruka onkologickým pacientům a pacientům v remisi,  touto cestou.

Dlouhé dny, měsíce čerpala sílu v přírodě. Brouzdala lesy, loukami. Věnovala tisíc slz minulosti a tisíc otázek budoucnosti. Až pak … jednoho podvečera, při západu slunce, uprostřed ticha,  v momentě absolutního ztišení a harmonie, přišla odpověď. Všechno v životě má smysl a zdánlivě prohraná bitva, může být časem skutečná výhra. 

Tou odpovědí je Jelimán, z.s. Založení neziskové organizace na podporu onkologickým pacientům a pacientům v remisi.

"Zkusme dělat svět lepší, podáním pomocné ruky ..."

Pomocná ruka pro onkologické pacienty, dětské i dospělé. Toto onemocnění, následné terapie i nelehké dny autorka a zakladatelka spolku prodělala. 

Onkologické onemocnění tlustého střeva a konečníku, amputaci rekta a vyvedení trvalé kolostomie (vývodu bokem). Onemocnění ve II. stádiu nemoci. S mnoha vedlejšími, trvalými a nevratnými dopady po radioterapii a chemoterapii se potýká dodnes.

Právě o to intenzivněji rozumí těm, kteří „bojují“ a na této nelehké cestě nabízí pomocnou ruku.

Aktivně usiluje o legislativní změny vyhlášek a zákonů pro hendikepované spoluobčany, neboť toto téma se týká nás všech. Nikdo z nás není nesmrtelný a nikdo z nás neví, co bude zítra... Za tyto kroky byla NRZP (Národní rada osob zdravotně postižených) nominována na Cenu Mosty 2018. 

Dalším oceněním je  Pamětní medaile výjimečné osobnosti za zlepšení života druhým, udělena hejtmanem Královéhradeckého kraje, dne 8.5.2019

Rozdává NADĚJI. Uskutečňuje setkání a besedy s pacienty. Dětským onkologickým pacientům věnuje pohádkový příběh v podobě „Moji knížky“, která vznikla v její autorské dílně, tedy je věnována osobně a s osobním věnováním. Věnuje nespočet dárků pro radost, která je tak důležitá v rámci terapie na cestě za zdravím. 

Hladí duše nemocným i zdravým. Pro ty zdravé nabízí besedy preventivní péče, která je významným pilířem v našich životech, neboť i slovo je lék. 

Cesta a směr především.

Uskutečňuje charitativní, putovní vernisáže výstavy svých fotografií a obrazů, s názvem "každý den je dar..."

Touto aktivitou rovněž přispívá k tak důležité duševní terapii a zároveň výtěžkem z prodeje uměleckých tisků obrazů z této charitativní, putovní výstavy pomáhá k financování projektu "Sad nadějí", určený pro onkologické pacienty a pacienty v remisi. 

Projekt Sad nadějí je i pro všechny, kteří se těší zdraví. Pro uvědomění, že nemoc se může týkat  třeba zítra právě i Tebe. 

Tento projekt "Sad nadějí" je unikátním projektemProjektem naděje, který napomáhá k uzdravení a to i generacím, které přijdou po nás. Lidem, kterým vstoupí do cesty tato krutá nemoc.

Spolupracuje s dalšími neziskovými organizacemi,  společnostmi a nadacemi.

Světem šíří své motto : „každý den je dar…“

Všechna práva vyhrazena ©  2018 - 2019 Jelimán,z.s.

 .