Je-li vám  naše činnost sympatická, 

budeme vděční, když ji v rámci svých možností podpoříte.

Děkujeme 

číslo účtu :

115-8540800267/0100

*Pro vystavení darovací smlouvy nás, prosím, kontaktujte mailem na  jeliman.onko@email.cz  

Vystavíme  potvrzení o poskytnutí finančního daru.  Toto potvrzení lze doložit k snížení daní fyzické osoby, včetně zaměstnanců, kteří si mohou od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud jejich úhrnná hodnota v kalendářním roce přesáhne 2 % ze základu daně nebo činí alespoň 1 000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně.


Na počátku byl příběh …

 spisovatelky Věry Finy, zakladatelky pacientské organizace Jelimán, z.s.,  která se rozhodla usilovat o legislativní změny v oblasti  sociální pro hendikepované spoluobčany.  Na základě vlastních zkušeností po těžkém onkologickém onemocnění, rakovině rekta, následné amputaci a založení trvalé kolostomie. Po zkušenostech se sociálním aparátem, s lékařskou posudkovou službou, napsala na sociální sítě článek,  s titulem:

„králi Jelimáne, já čepici nesmekám a v ruce nemačkám…“ 

Tento článek byl sdílen takovou měrou a rychlostí, že autorka článku se rozhodla pro aktivní kroky v otázce pomoci hendikepovaným, onkologickým pacientům. Věra Fina sepsala petici, za nutné změny LPS a lepší podmínky pro hendikepované onkologické pacienty.  S  peticí na jaře 2018  předstoupila na sociálním výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky,  kde byla vyzvána, aby představila své návrhy legislativních změn pro hendikepované. Ve svých krocích získala podporu mezi politiky, médii a široké veřejnosti. Podporu nalezla i na výboru pro zdravotnictví v Senátu Parlamentu České republiky.

Je autorkou, navrhovatelkou novely zákona, která řeší problematiku stomiků. Návrh STOMA KARTY.

Rovněž je zakladatelkou pacientské organizace Jelimán, z.s. na podporu onkologickým pacientům a pacientům v remisi.

Její počiny jsou autentické, neboť prodělala  závažné onkologické onemocnění. S mnoha vedlejšími, trvalými a nevratnými dopady po radioterapii a chemoterapii se potýká dodnes. O to intenzivněji rozumí těm, kteří bojují s tímto onemocněním  a na této nelehké cestě nabízí pomocnou ruku a naději. Uskutečňuje motivační projekty, za které sklízí nejedno významné ocenění či nominaci a to i na poli mezinárodním. V médiích i na charitativních akcích pro onkologické pacienty hovoří o tom, že NADĚJE musí být vždy vyřčena. O NADĚJI,  jsou i její knihy,  obrazy, výstavy, projekty.

Věra Fina rozdává NADĚJI. Uskutečňuje setkání, besedy a edukační programy s pacienty. Koná dobročinné, filantropické akce pro dětské onkologické pacienty, za podpory předních onkologů a přednostů klinik. Uskutečňuje a organizuje besedy o preventivní péči onkologického onemocnění. Nenajdete ji jen u flipchartu, kde se často mluví. Objevíte ji mezi lidmi, kteří potřebují pomoc.  Uskutečňuje setkání, podává pomocnou ruku ve virtuálním i reálném prostoru. Naslouchá onkologickým pacientům a mnohdy dlouho do noci s nimi chatuje a psychicky je podporuje.

Je autorkou charitativní, putovní výstavy autorských fotografií a obrazů s názvem "každý den je dar", které koná po celé České republice.

Touto aktivitou rovněž přispívá k důležité a nezbytné duševní terapii onkologických pacientů a zároveň podporuje projekt "Sad nadějí" a projekt "Lavička naděje"

Tyto motivační projekty jsou určeny pro načerpání potřebné energie a síly v náročné onkologické léčbě. Pro dotek samotné naděje, která současně se systémovou léčbou napomáhá k uzdravení.

Spolupracujeme s dalšími neziskovými organizacemi,  společnostmi, nadacemi i státními subjekty.

Jelimán, z.s.  naplňuje  motto : „Zkusme dělat svět lepší podáním pomocné ruky "


Všechna práva vyhrazena ©  2019 - 2024 Jelimán,z.s.