Je-li vám  naše činnost sympatická, 

budeme vděční, když ji v rámci svých možností podpoříte.

Děkujeme 

číslo účtu : 115-8540800267/0100

*Pro vystavení darovací smlouvy nás, prosím, kontaktujte mailem na

 jeliman.z.s@email.cz 

Na výpisu bude zveřejněno vaše jméno, výše příspěvku a číslo účtu.

Jelimán, z.s.

Na počátku byl příběh …

Příběh zakladatelky spolku, spisovatelky, fotografky, malířky Věry Finy, která se rozhodla usilovat o změny v oblasti sociální, v oblasti  lékařské posudkové služby. 

Na základě vlastních zkušeností, po těžké onkologické nemoci. Zkušenostech se sociálním aparátem, s lékařskou posudkovou službou, napsala na sociální sítě článek,  příběh s podtitulem „králi Jelimáne, já čepici nesmekám a nemačkám…“ 

Tento článek byl sdílen takovou měrou a rychlostí, že autorce článku opět vrátil NADĚJI v lepší dny a pochopení. Věra Fina sepsala petici, za nutné změny LPS a lepší podmínky pro hendikepované onkologické pacienty.  S touto peticí,  předstoupila na sociálním výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, na jaře roku 2018, kde byla vyzvána, aby představila sebe a své návrhy legislativních změn pro hendikepované. Ve svých krocích našla podporu. Tyto návrhy sdělila i v médiích.

A právě o NADĚJI,  jsou nejen její knihy, ale i její podaná pomocná ruka onkologickým pacientům a pacientům v remisi.

Založila občanskou organizaci na podporu onkologickým pacientům a pacientům v remisi Jelimán, z.s.

Toto závažné onemocnění, následné terapie/ chemoterapie, radioterapie/ i nelehké dny autorka a zakladatelka spolku prodělala. 

Onkologické onemocnění tlustého střeva a konečníku, amputaci rekta a vyvedení trvalé kolostomie (vývodu bokem). Onemocnění ve II. stádiu nemoci. S mnoha vedlejšími, trvalými a nevratnými dopady po radioterapii a chemoterapii se potýká dodnes.

Právě o to intenzivněji rozumí těm, kteří bojují s tímto onemocněním i po něm a na této nelehké cestě nabízí pomocnou ruku. 

Aktivně usiluje o legislativní změny vyhlášek a zákonů pro hendikepované spoluobčany, neboť toto téma se týká nás všech. Nikdo z nás není nesmrtelný a nikdo z nás neví, co bude zítra... Za tyto kroky byla NRZP (Národní rada osob zdravotně postižených) nominována na Cenu Mosty 2018. 

Dalším oceněním je  Pamětní medaile výjimečné osobnosti za zlepšení života druhým, udělena hejtmanem Královéhradeckého kraje, dne 8.5.2019

O této ceně Věra Fina veřejně prohlásila, že ji vnímá, jako cenu za lidskost.

Rozdává NADĚJI. Uskutečňuje setkání, besedy a edukační programy s pacienty. Koná dobročinné akce, kdy dětským onkologickým pacientům věnuje pohádkový příběh v podobě „Moji knížky“, která vznikla v její autorské dílně, tedy je věnována osobně a s osobním věnováním.  

Uskutečňuje besedy o preventivní péči onkologického onemocnění, jež je významným bodem v našich životech. 

Uskutečňuje charitativní, putovní vernisáže výstav svých fotografií a obrazů, s názvem "každý den je dar", po celé České republice.

Touto aktivitou rovněž přispívá k důležité a nezbytné duševní terapii onkologických pacientů a zároveň jim podporuje projekt "Sad nadějí".

Nosným pilířem aktivit Jelimán, z.s. je autorský projekt "Sad nadějí"©, určený pro onkologické pacienty a pacienty v remisi.

Součástí "Sadu nadějí" jsou v kompozici i "Sadové lázně", pro ozdravný pobyt pro /dětské i dospělé/ onkologické pacienty a pacienty v remisi.

Pro získání potřebné energie a síly, po náročné onkologické léčbě. 

Tento projekt "Sad nadějí" je unikátním projektem, který napomáhá k uzdravení. 

Spolupracuje s dalšími neziskovými organizacemi,  společnostmi, nadacemi i státními subjekty.

Jelimán, z.s.  naplňuje  motto : „Zkusme dělat svět lepší, podáním pomocné ruky "


Všechna práva vyhrazena ©  2018 - 2019 Jelimán,z.s.

 .