Je-li vám  naše činnost sympatická, 

budeme vděční, když ji v rámci svých možností podpoříte.

Děkujeme 

číslo účtu : 115-8540800267/0100

*Pro vystavení darovací smlouvy nás, prosím, kontaktujte mailem na  jeliman.onko@email.cz 


Na počátku byl příběh …

 spisovatelky Věry Finy, zakladatelky pacientské organizace Jelimán, z.s.,  která se rozhodla usilovat o změny v oblasti  lékařské posudkové služby. 

Na základě vlastních zkušeností po těžké onkologické nemoci. Zkušenostech se sociálním aparátem, s lékařskou posudkovou službou, napsala na sociální sítě článek,  s podtitulem „králi Jelimáne, já čepici nesmekám a nemačkám…“ 

Tento článek byl sdílen takovou měrou a rychlostí, že autorce článku opět vrátil NADĚJI v lepší dny a pochopení. Věra Fina sepsala petici, za nutné změny LPS a lepší podmínky pro hendikepované onkologické pacienty.  S  peticí na jaře 2018  předstoupila na sociálním výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky,  kde byla vyzvána, aby představila sebe a své návrhy legislativních změn pro hendikepované. Ve svých krocích získala podporu mezi politiky, médii a široké veřejnosti.

O NADĚJI,  jsou nejen její knihy, ale i podaná pomocná ruka vážně nemocným a hendikepovaným spoluobčanům. 

Následně založila občanskou organizaci Jelimán, z.s. na podporu onkologickým pacientům a onkolog. pacientům v remisi.

Toto závažné onemocnění, následné terapie/ chemoterapie, radioterapie/ i nelehké dny autorka a zakladatelka organizace prodělala. 

Onkologické onemocnění tlustého střeva a konečníku, amputaci rekta a vyvedení trvalé kolostomie (vývodu bokem). Onemocnění ve II. stádiu nemoci. S mnoha vedlejšími, trvalými a nevratnými dopady po radioterapii a chemoterapii se potýká dodnes.

Právě o to intenzivněji rozumí těm, kteří bojují s tímto onemocněním i po něm a na této nelehké cestě nabízí pomocnou ruku. 

Aktivně usiluje o legislativní změny vyhlášek a zákonů pro hendikepované spoluobčany, neboť toto téma se týká nás všech. Nikdo z nás není nesmrtelný a nikdo z nás neví, co bude zítra... Za tyto kroky byla NRZP (Národní rada osob zdravotně postižených) nominována na Cenu Mosty 2018 a 2019.

Dalším oceněním je  Pamětní medaile výjimečné osobnosti za zlepšení života druhým, udělena hejtmanem Královéhradeckého kraje.

Nominace na Cenu Olgy Havlové a nominace na Ženu regionu 2020. Též nominace na Cenu Altiera Spinelli pořádané Evropskou unií.

Věra Fina rozdává NADĚJI. Uskutečňuje setkání, besedy a edukační programy s pacienty. Koná dobročinné, filantropické akce, kdy dětským onkologickým pacientům věnuje pohádkový příběh v podobě „Moji knížky“, která vznikla v její autorské dílně.  Tyto akce nesou název "Srdce pro Tebe" a jsou uskutečňovány za podpory předních onkologů, primářů, přednostů klinik.

Uskutečňuje a organizuje besedy o preventivní péči onkologického onemocnění. Nenajdete ji v sálech u flipchartu, kde se jen mluví. Objevíte ji mezi lidmi, kteří potřebují pomoc.  Uskutečňuje setkání, podává pomocnou ruku ve virtuálním i reálném prostoru. Naslouchá onkologickým pacientům bez rozdílu věku a národnosti. Dětem, dospělým z celé Evropy. 

Je autorkou charitativní, putovní výstavy autorských fotografií a obrazů s názvem "každý den je dar", které koná po celé České republice.

Touto aktivitou rovněž přispívá k důležité a nezbytné duševní terapii onkologických pacientů a zároveň podporuje projekt "Sad nadějí".

Za tyto skutky získala další nominace v mezinárodním měřítku. Nominace na Cenu Evropské Unie Altiera Spinelli 2020. Nominace na Cenu Olgy Havlové 2020.

Nosným pilířem aktivit Jelimán, z.s. je autorský projekt "Sad nadějí"©, určený pro onkologické pacienty a pacienty v remisi. Motivační projekt, který přesahuje území regionu, dnes i území České republiky.

Místo pro načerpání potřebné energie a síly po náročné onkologické léčbě. Místo pro získání naděje. 

Tento projekt "Sad nadějí" je unikátním projektem, který napomáhá k uzdravení. 

Spolupracuje s dalšími neziskovými organizacemi,  společnostmi, nadacemi i státními subjekty.

Jelimán, z.s.  naplňuje  motto : „Zkusme dělat svět lepší podáním pomocné ruky "


Všechna práva vyhrazena ©  2018 - 2021 Jelimán,z.s.
 .