Je-li vám  naše činnost sympatická, 

budeme vděční, když ji v rámci svých možností podpoříte.

Děkujeme 

číslo účtu : 115-8540800267/0100

*Pro vystavení darovací smlouvy nás, prosím, kontaktujte mailem na  jeliman.onko@email.cz 


Na počátku byl příběh …

 spisovatelky Věry Finy, zakladatelky pacientské organizace Jelimán, z.s.,  která se rozhodla usilovat o změny v oblasti  lékařské posudkové služby. 

Na základě vlastních zkušeností po těžké onkologické nemoci. Zkušenostech se sociálním aparátem, s lékařskou posudkovou službou, napsala na sociální sítě článek,  s podtitulem „králi Jelimáne, já čepici nesmekám a nemačkám…“ 

Tento článek byl sdílen takovou měrou a rychlostí, že autorce článku opět vrátil NADĚJI v lepší dny a pochopení. Věra Fina sepsala petici, za nutné změny LPS a lepší podmínky pro hendikepované onkologické pacienty.  S  peticí na jaře 2018  předstoupila na sociálním výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky,  kde byla vyzvána, aby představila sebe a své návrhy legislativních změn pro hendikepované. Ve svých krocích získala podporu mezi politiky, médii a široké veřejnosti.

O NADĚJI,  jsou nejen její knihy, ale i podaná pomocná ruka vážně nemocným a hendikepovaným spoluobčanům. 

Následně založila občanskou organizaci Jelimán, z.s. na podporu onkologickým pacientům a onkolog. pacientům v remisi.

Toto závažné onemocnění, následné terapie/ chemoterapie, radioterapie/ i nelehké dny autorka a zakladatelka organizace prodělala. 

Onkologické onemocnění tlustého střeva a konečníku, amputaci rekta a vyvedení trvalé kolostomie (vývodu bokem). Onemocnění ve II. stádiu nemoci. S mnoha vedlejšími, trvalými a nevratnými dopady po radioterapii a chemoterapii se potýká dodnes.

Právě o to intenzivněji rozumí těm, kteří bojují s tímto onemocněním i po něm a na této nelehké cestě nabízí pomocnou ruku. 

Aktivně usiluje o legislativní změny vyhlášek a zákonů pro hendikepované spoluobčany, neboť toto téma se týká nás všech. Nikdo z nás není nesmrtelný a nikdo z nás neví, co bude zítra... Za tyto kroky byla NRZP (Národní rada osob zdravotně postižených) nominována na Cenu Mosty 2018. 

Dalším oceněním je  Pamětní medaile výjimečné osobnosti za zlepšení života druhým, udělena hejtmanem Královéhradeckého kraje, dne 8.5.2019

Věra Fina rozdává NADĚJI. Uskutečňuje setkání, besedy a edukační programy s pacienty. Koná dobročinné, filantropické akce, kdy dětským onkologickým pacientům věnuje pohádkový příběh v podobě „Moji knížky“, která vznikla v její autorské dílně.  Tyto akce nesou název "Srdce pro Tebe" a jsou uskutečňovány za podpory předních onkologů, primářů, přednostů klinik.

Uskutečňuje a organizuje besedy o preventivní péči onkologického onemocnění. Nenajdete ji v sálech u flipchartu, kde se jen mluví. Objevíte ji mezi lidmi, kteří potřebují pomoc.  Uskutečňuje setkání, podává pomocnou ruku ve virtuálním i reálném prostoru. Naslouchá onkologickým pacientům bez rozdílu věku a národnosti. Dětem, dospělým z celé Evropy. 

Je autorkou charitativní, putovní výstavy autorských fotografií a obrazů s názvem "každý den je dar", které koná po celé České republice.

Touto aktivitou rovněž přispívá k důležité a nezbytné duševní terapii onkologických pacientů a zároveň podporuje projekt "Sad nadějí".

Za tyto skutky získala další nominace v mezinárodním měřítku. Nominace na Cenu Evropské Unie Altiera Spinelli 2020. Nominace na Cenu Olgy Havlové 2020.

Nosným pilířem aktivit Jelimán, z.s. je autorský projekt "Sad nadějí"©, určený pro onkologické pacienty a pacienty v remisi. Motivační projekt, který přesahuje území regionu, dnes i území České republiky.

Místo pro načerpání potřebné energie a síly po náročné onkologické léčbě. Místo pro získání naděje. 

Tento projekt "Sad nadějí" je unikátním projektem, který napomáhá k uzdravení. 

Spolupracuje s dalšími neziskovými organizacemi,  společnostmi, nadacemi i státními subjekty.

Jelimán, z.s.  naplňuje  motto : „Zkusme dělat svět lepší podáním pomocné ruky "


Všechna práva vyhrazena ©  2018 - 2020 Jelimán,z.s.

 .