Děkujeme za podporu

číslo transparentního účtu: 115-8835020217/0100

číslo účtu : 115-8540800267/0100

*Pro vystavení darovací smlouvy nás, prosím, kontaktujte mailem na

 jeliman.z.s@email.cz Na výpisu bude zveřejněno vaše jméno, výše příspěvku a číslo účtu.

Jelimán, z.s.

Na počátku byl příběh …

Příběh zakladatelky spolku, autorky knih s duší Věry Finy, která se rozhodla usilovat o změny v oblasti sociální, v oblasti  lékařské posudkové služby. 

Na základě vlastních zkušeností, po těžké nemoci. V momentě, kdy sama začala ztrácet naději ... v pochopení, v podání pomocné ruky ... právě od tohoto aparátu,  napsala na sociální sítě článek,  příběh s podtitulem „králi Jelimáne, já čepici nesmekám a nemačkám…“ 

Tento článek dokázal zázrak. Byl sdílen takovou měrou a rychlostí, že autorce článku opět vrátil NADĚJI. Tak vznikla petice, za nutné změny LPS a lepší podmínky pro hendikepované.  S touto peticí  předstoupila na sociálním výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, na jaře roku 2018. 

A právě o NADĚJI,  jsou nejen její knihy s duší, ale i její podaná pomocná ruka  touto cestou.

Dlouhé dny, měsíce brouzdala lesy, loukami. Věnovala tisíc slz minulosti a tisíc otázek budoucnosti. Až pak … jednoho podvečera, při západu slunce, uprostřed ticha, v momentě absolutního ztišení a harmonie, přišla odpověď. Všechno v životě má smysl a zdánlivě prohraná bitva, může být časem neskutečná výhra. Tou odpovědí je Jelimán, z.s.  "Zkusme dělat svět lepší, podáním pomocné ruky ..."

Pomocná ruka pro onkologické pacienty, dětské i dospělé. Toto onemocnění, následné terapie i nelehké dny autorka a zakladatelka spolku prodělala. 

Onkologické onemocnění rekta, jeho amputaci a vyvedení trvalé kolostomie (vývodu bokem). S mnoha vedlejšími, trvalými a nevratnými dopady po radioterapii a chemoterapii.

Právě o to intenzivněji rozumí těm, kteří „bojují“ a na této nelehké cestě nabízí pomocnou ruku.

Aktivně usiluje o legislativní změny pro hendikepované spoluobčany, neboť toto téma se týká nás všech. Nikdo z nás není nesmrtelný a nikdo z nás neví, co bude zítra...

Rozdává NADĚJI. Uskutečňuje setkání a besedy s pacienty. Dětským onkologickým pacientům věnuje pohádkový příběh v podobě „Moji knížky“, která vznikla v její autorské dílně, tedy je věnována osobně a s osobním věnováním. Dále věnuje nespočet dárků pro radost, která je tak důležitá v rámci terapie na cestě za zdravím. 

Hladí duše nemocným i zdravým. Pro ty zdravé nabízí besedy o preventivní péči, která je významným pilířem v našich životech, neboť i slovo je lék. 

Cesta a směr především.

Uskutečňuje výstavy svých fotografií a obrazů, pod stejným názvem "každý den je dar..."

Touto aktivitou rovněž přispívá k tak důležité duševní terapii a zároveň výtěžkem z této akce, putovní výstavy pomáhá k financování projektu Sad nadějí pro onkologické pacienty a pacienty v remisi. Projekt Sad nadějí je i pro všechny, kteří se těší zdraví, aby dokázal připomenout, že každý den je dar. A že nemoc se může týkat třeba zítra právě i Tebe.

Spolupracuje s dalšími neziskovými organizacemi, společnostmi a nadacemi.

Světem šíří své motto : „každý den je dar…“

Všechna práva vyhrazena ©  2018 - 2019 Jelimán,z.s.

 .