Děkujeme za podporu

Vaší spolupráce si vážíme a ceníme, neboť je cenná.

Číslo účtu Jelimán,z.s. vedeného u Komerční banky, a.s. 

Číslo transparentního účtu:

115-8835020217/0100

.........................................

Číslo účtu:

115-8540800267/0100 


Za vaše dary  děkujeme.  Pomáhají tvořit projekty, které jsou určeny na podporu onkologickým pacientům, pacientům v remisi.

Každá pomoc je velká. Není malé pomoci.

Jelimán, z.s.
*

*

*


Právnické osoby si mohou od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud jejich hodnota činí alespoň 2 000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 5 % z již sníženého základu daně.

Fyzické osoby, včetně zaměstnanců, si mohou od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud jejich úhrnná hodnota v kalendářním roce přesáhne 2 % ze základu daně nebo činí alespoň 1 000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně.

Darovací smlouvu zasíláme.


 .