Děkujeme za podporu

Vaší spolupráce si vážíme a ceníme, neboť je cenná.

Chcete také podat pomocnou ruku? 

Číslo účtu Jelimán,z.s., vedeného u Komerční banky,a.s.:

115-8540800267/0100

Vaše dary  pomáhají poskytovat pomoc pacientům, rodinám, lidem, kteří to potřebují. 

Děkujeme.


Kontaktujte nás


*

*

*


Právnické osoby si mohou od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud jejich hodnota činí alespoň 2 000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 5 % z již sníženého základu daně.

Fyzické osoby, včetně zaměstnanců, si mohou od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud jejich úhrnná hodnota v kalendářním roce přesáhne 2 % ze základu daně nebo činí alespoň 1 000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně.

Darovací smlouvu zasíláme.


 .