Děkujeme za podporu

Mediální podpora: 

Děkujeme za mediální podporu  paní Dagmar Havlové

Nadaci Dagmar a Václava Havlových VIZE 97

----------------------------------------------------------------------------------------
Děkujeme za mediální podporu Českému rozhlasu Hradec Králové 

--------------------------------------------------------------------------------------

Děkujeme za  Záštitu projektu "Sad nadějí",

 panu hejtmanu Královéhradeckého kraje 

PhDr. Jiřímu Štěpánovi, Ph.D.


------------------------------------------------------------------------------------

Děkujeme za Záštitu výstavě "každý den je dar", kterou  udělil zastupitel hlavního města Prahy,
 předseda výboru pro kulturu, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP,  

pan Jan Wolf.

Výstava konaná ve dnech 1.8.2019 - 28.8.2019 ve Škodově paláci v Praze

---------------------------------------------------------------------------------

Děkujeme za Záštitu Jihomoravského kraje JUDr.Jany Pejchalové, radní města Brna, 

výstavě "každý den je dar" na podporu projektu "Sad nadějí" 

konanou 20.5.2019 - 7.6.2019

---------------------------------------------------------------------------------

Sponzorská podpora:

Číslo účtu Jelimán,z.s. vedeného u Komerční banky, a.s. 

Číslo účtu:

115-8540800267/0100 


Za vaše dary děkujeme.  Pomáhají tvořit projekty, určené onkologickým pacientům a pacientům v remisi.

Jelimán, z.s.


Pro vaše dotazy:
Právnické osoby si mohou od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud jejich hodnota činí alespoň 2 000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 5 % z již sníženého základu daně.

Fyzické osoby, včetně zaměstnanců, si mohou od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud jejich úhrnná hodnota v kalendářním roce přesáhne 2 % ze základu daně nebo činí alespoň 1 000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně.

Darovací smlouvu zasíláme.


 .