Děkujeme za podporu

Mediální podpora: 

Děkujeme za mediální podporu  Nadaci Dagmar a Václava Havlových VIZE 97


Děkujeme za mediální, osobní podporu paní Dagmar Havlové 


Děkujeme za mediální podporu Českému rozhlasu Hradec Králové Děkujeme za  Záštitu projektu "Sad nadějí", panu hejtmanu Královéhradeckého kraje 

PhDr. Jiřímu Štěpánovi, Ph.D.
Děkujeme za Záštitu výstavě "každý den je dar", kterou  udělil zastupitel hlavního města Prahy,
 předseda výboru pro kulturu, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP,  pan Jan Wolf.

Výstava konaná ve dnech 1.8.2019 - 28.8.2019 ve Škodově paláci v PrazeDěkujeme za Záštitu Jihomoravského kraje JUDr.Jany Pejchalové, radní města Brna, 

výstavě "každý den je dar" na podporu projektu "Sad nadějí" 

konanou 20.5.2019 - 7.6.2019
Sponzorská podpora:

Číslo účtu Jelimán,z.s. vedeného u Komerční banky, a.s. 

Číslo účtu:

115-8540800267/0100 


Za vaše dary děkujeme.  Pomáhají tvořit projekty, určené onkologickým pacientům a pacientům v remisi.

Jelimán, z.s.


Pro vaše dotazy:
Právnické osoby si mohou od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud jejich hodnota činí alespoň 2 000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 5 % z již sníženého základu daně.

Fyzické osoby, včetně zaměstnanců, si mohou od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud jejich úhrnná hodnota v kalendářním roce přesáhne 2 % ze základu daně nebo činí alespoň 1 000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně.

Darovací smlouvu zasíláme.


 .