Projekty

Představujeme vám  projekty občanské organizace Jelimán, z.s.

Projekt: Sad nadějí

Představujeme NOVÝ projekt "Sad NADĚJÍ"

Děkujeme za vaši podporu tohoto projektu, pro onkologické pacienty a pacienty v remisi. 

Zkusme dělat svět lepší, podáním pomocné ruky.

Číslo transparentního účtu veřejné sbírky:

115-8835020217/0100

Děkujeme

Jelimán, z.s.

*Pro vystavení darovací smlouvy nás, prosím, kontaktujte mailem na jeliman.z.s@email.cz

 Na výpisu bude zveřejněno vaše jméno, výše příspěvku a číslo účtu.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Děkujeme za mediální podporu našich projektů paní Dagmar Havlové 

její Nadaci Dagmar a Václava Havlových VIZE 97.

Děkujeme za mediální podporu našich projektů Českému rozhlasu.

Děkujeme za Záštitu projektu Sad nadějí  hejtmanu Královéhradeckého kraje

PhDr. Jiřímu Štěpánovi, Ph.DProjekt : "každý den je dar"

Na podporu projektu Sad nadějí, uskutečňujeme charitativní, putovní výstavy obrazů zakladatelky Jelimán, z.s. Věry Finy

s názvem "každý den je dar", napříč celou Českou republikou.

Na vernisážích výstav představujeme projekt "Sad nadějí".

Za vaši finanční podporu, dary, autorka věnuje, jako poděkování tyto umělecké tisky obrazů, které jsou signovány 

originál podpisem autorky. Dále je uvedeno číslo, o kolikátý obraz z dané kolekce se jedná. (1/40)

Na zadní straně obrazu je vloženo originální, velké, kulaté razítko s poděkováním pro tento charitativní projekt. 

Názvy obrazů jsou pojmenovány pozitivními charakterovými vlastnostmi, k zamyšlení, jak blízko je svět lidí a zvířat.

Těšíme se na vaši účast. 

Jelimán, z.s.
Projekt: Srdce pro Tebe

 Když jsem dospala pohádkový příběh "Moji knížku" neměla jsem tušení, jak velkou terapií se tato kniha stane.

Kniha s kouzelným skřítkem Povídáčkem je sice pohádkový příběh, ale dokáže oslovit čtenáře všech generací. 

Povídáčkova kouzelná věta zní:

„Otevři srdce - přichází zázrak – TEĎ …“

Jelimán, z.s.  touto větou přináší radost také dětským, onkologickým pacientům.

Nejednu akci "Srdce pro Tebe" jsme uskutečnili společně s kmotrem knihy, jazzmanem Laďou Kerndlem,

pro dětské onkologické pacienty.

Tyto charitativní, dobrovolné a dobročinné akce, s přesahem filantropie,  jsou srdeční záležitostí, konané bez nároku na odměnu.

Vzhledem k tomu, že jsme neziskovou společností, můžeme projekty realizovat  díky ochotným, chápajícím a vstřícným lidem a také díky sponzorům a společnostem.

Finanční pomoc lze realizovat vložením finančních prostředků na číslo

účtu spolku vedený u Komerční banky, a.s.

115-8540800267/0100 

Každá pomoc i ta nejmenší je  velkým činem.

Není malé pomoci.

Zkusme dělat svět lepší, podáním pomocné ruky.

Jelimán, z.s.
Adventní vystoupení na Žlutém kopci

Je mi ctí, být součástí pravidelných, adventních vystoupení Ladi Kerndla pro onkologické pacienty v Masarykově onkologickém ústavu v Brně, pořádané MOÚ Brno.

Právě zde, v Masarykově onkologickém ústavu v Brně, jsem získala druhou šanci na život. 

S charismatickým zpěvákem Laďou Kerndlem, který rovněž bojoval s touto nemocí, uskutečňujeme pravidelná adventní vystoupení pro onkologické pacienty.

Vždy mi tyto akce připomenou, jak velmi důležitá je naděje. Svými slovy, tvořím skutky.  Hovořím o knihách s duší, o tom, jak každý boj o život stojí zato uskutečnit. Sdílím, předávám, pomáhám.  Hovořím o tom, že  každý den je dar... Hovořím o svém příběhu, obrazech, kalendářích. Motivuji a nalévám  naději. Dávám těmto pacientům psychickou podporu. 

Jsou to vždy nádherná setkání plná pozitivní energie, tak nezbytná na cestě k uzdravení.

Tato charitativní, dobrovolná vystoupení jsou konaná bez nároku na odměnu. 

Pomáháme dělat svět lepší, podáním pomocné ruky.

Jelimán, z.s.


Spolupráce s ONKOMAJÁKEM  projekt "Střevo Tour"

Osvěta a prevence je důležitým pilířem v naších životech a to hlavně při závažných onemocnění. Z tohoto důvodu velmi ráda spolupracuji s Onkomajákem. 

Jehož projekt "Střevo Tour" -  přenosná, nafukovací maketa tlustého střeva, kterou můžete spatřit v ulicích po České republice. 

Jedná se o preventivní činnost tohoto onemocnění - rakoviny tlustého střeva a rekta.. 

Nemocí, kterou jsem prodělala. Aktivně se tohoto projektu zúčastňuji i za spolupráce televize a médií. 

Věřím, že čím více lidí oslovím, tím více lidí může předejít onkologickému onemocnění. 

Anebo může být včas toto onemocnění diagnostikováno. Čas vždy hraje důležitou roli!

Tato charitativní spolupráce je dobrovolná a bez nároku na honorář z naší strany. 

Pomáháme dělat svět lepší, podáním pomocné ruky.

Jelimán, z.s.


kniha "Velká máma" - 4. únor, světový den proti rakovině

Dne 4. února 2017 jsme za podpory Onkomajáku, za podpory přednosty Onkologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice profesora MUDr. Luboše Petruželky,CSc., a za podpory zpěváka, jazzmana Ladi Kerndla, pokřtili knihu Velká máma, jež jsem autorkou. Autobiografický příběh nejen o nemoci. O životě i naději. O pochopení i odevzdání. O tom, že každý den je dar. Tato kniha mnohým otevřela oči i srdce. Dala poznání i odhodlání. Ukázala směr a cestu.Mnohým dala zamyšlení a věřím, že některým i odvahu. Svými slovy, tvořit skutky.  

Pomáháme dělat svět lepší, podáním pomocné ruky.

Jelimán, z.s.


Preventivní besedy - rozhlasové vysílání

Jsem nejen zakladatelkou občanské organizace Jelimán, z.s., ale i spisovatelkou, autorkou knih s duší. 

V nejedné z těchto knih píši o onkologickém onemocnění. Toto téma není vůbec jednoduché uchopit tak, aby bylo pro čtenáře zajímavé, atraktivní a dokonce líbivé. 

Přesto jsem se do tohoto nelehkého úkolu pustila s láskou, pokorou a nadějí. Jsem nesmírně potěšena, že čtenáři, to takto vnímají. Jsem poctěna,  že čtenáře mé knihy oslovují a že mnohým z nich se "knihy s duší" staly i tzv."osobní biblí". To pokládám za čest.

Konám besedy o prevenci onkologického onemocnění. Hovořím také z vlastní zkušenosti. Čtu pasáže z mých knih a ráda odpovídám na dotazy. 

Nejednou jsem přijala pozvání do Českého rozhlasu. 

Není možné před tímto tématem klopit zrak. Svými slovy, tvořím skutky.

Pomáháme dělat svět lepší, podáním pomocné ruky.

Jelimán, z.s.

Foto: Český rozhlas. Osvěta rozhlasovým médiem


Nominace: Cena Mosty 

16. ročník slavnostního udílení výročních cen Národní rady osob se zdravotním postižením ČR

Dne 28.března 2019 proběhlo v Třebíči udílení Ceny Mosty. 

16. ročník slavnostního udílení výročních cen Národní rady osob se zdravotním postižením ČR.

Je pro mě velkou ctí být  nominována NRZP na tuto Cenu Mosty. 

Mé úsilí za legislativní změny při posuzování posudkových lékařů pro onkologické pacienty, mne dostalo na nominaci této prestižní ceny. Úsilí, kdy jsem vytvořila za tyto změny vyhlášky 359/2009 Sb.,  petici. Skrze tuto petici jsem byla pozvána na sociální výbor Poslanecké Sněmovny, abych představila své požadavky i sebe. Opakovaně jsem dostala prostor k veřejnému slyšení. Rovněž i v médiích a televizních přenosech. Za tyto změny usiluji a "bojuji" již dva roky.

Mnohé změny se podařily a o mnohé stále usiluji. Nechci a ani nemohu zklamat nekonečnou řadu těch, jež ve mě věří. I nadále budu o mnohé změny usilovat.

Této nominace na Cenu Mosty si nesmírně vážím. Je pro mne potvrzením, že má slova a skutky jsou nejen slyšet a vidět, ale jsou uznávány. 

Je pro mne potvrzením,  že mé úsilí a projekty Jelimán, z.s. mají hluboký smysl. 

Pomáháme dělat svět lepší, podáním pomocné ruky.

Jelimán, z.s. .