Projekty

Představujeme vám  projekty spolku Jelimán, z.s.

Srdce pro Tebe

 Když jsem dospala pohádkový příběh "Moji knížku" neměla jsem tušení, jak velkou terapií se tato kniha stane.

Kniha s kouzelným skřítkem Povídáčkem, je pohádkový příběh, který se dotýká  srdcí napříč všemi věkovými kategoriemi čtenářů.

Povídáček, který s dětmi povídá, komunikuje a ukazuje jim krásy světa, má ve své mošničce nejen kouzelné srdce, které boří vše špatné. 

Má také kouzelnou větu, která dokáže víc než dost ...

„Otevři srdce - přichází zázrak – teď…“

Jelimán, z.s. by rád  touto větou přinesl radost dětským, onkologickým pacientům.

Věnuje knihy tam, kde je zapotřebí. Dětským onkologickým pacientům, nemocnicím.

Nejednu akci "Srdce pro Tebe" jsme uskutečnili a shledala se s velkým ohlasem a nadšením.

Budeme velmi rádi, pokud nás v tomto projektu „Srdce pro Tebe“ podpoříte.

Vzhledem k tomu, že jsme neziskovou společností, můžeme projekty realizovat  díky ochotným, chápajícím a vstřícným lidem a také díky sponzorům a společnostem.

I neziskové organizace, které mají v předmětu činnosti pomoc  nemocným, ať dětem či dospělým, nám mohou pomoci.

Finanční pomoc lze realizovat vložením finančních prostředků na číslo

účtu spolku vedený u Komerční banky, a.s.

115-8540800267/0100 

Těšíme se na spolupráci a na realizaci kouzelných projektů.

Každá pomoc i ta nejmenší je pomocí obrovskou.

Pomáháme dělat svět lepší, podáním pomocné ruky.

Jelimán, z.s.


Připravujeme nové projekty, o kterých vás  budeme brzy informovat. 


 .