Projekty

Představujeme vám  projekty Jelimán, z.s.

Projekt: Sad nadějí

Na stránce AKTUALITY vám představujeme NOVÝ projekt "Sad NADĚJÍ"

Děkujeme za vaši podporu tohoto projektu, který přináší naděje. 

Pomáháme dělat svět lepší, podáním pomocné ruky.

Číslo transparentního účtu: 115-8835020217/0100

Děkujeme

Jelimán, z.s.

*Pro vystavení darovací smlouvy nás, prosím, kontaktujte mailem na jeliman.z.s@email.cz

 Na výpisu bude zveřejněno vaše jméno, výše příspěvku a číslo účtu.
Projekt : "každý den je dar"

Na podporu projektu Sad nadějí, uskutečňujeme charitativní, putovní výstavu, vernisáž

s názvem "každý den je dar". 

Na této výstavě, vernisáži bude možné zakoupit umělecké tisky obrazů v limitované edici.

Obrazy, vytvořila zakladatelka této neziskové organizace Jelimán.  Autorka Věra Fina. 

Sada obrazů ze zvířecí říše, ze kterých plánujeme pro kalendářní rok 2020 vydat kalendář v limitované edici s názvem 

"kouzelný kalendář" / Magic Calendar. 

Tyto obrazy, umělecké tisky, budou signovány originál podpisem autorky, bude na nich uvedeno číslo, kolikátý obraz z dané kolekce se jedná. 

Na zadní straně obrazu bude vloženo originální, velké, kulaté razítko s poděkováním pro tento charitativní projekt. 

Názvy obrazů jsou pojmenovány pozitivními charakterovými vlastnostmi. K zamyšlení, jak blízko je svět lidí a zvířat.

Veškerý výtěžek z výstavy "každý den je dar" je určen pro realizaci projektu "Sad nadějí".

Na každé z těchto výstav, vernisáží představíme  osobně  projekty Jelimán, z.s.. 

Těšíme se na vaši účast. 

Jelimán, z.s.
Projekt: Srdce pro Tebe

 Když jsem dospala pohádkový příběh "Moji knížku" neměla jsem tušení, jak velkou terapií se tato kniha stane.

Kniha s kouzelným skřítkem Povídáčkem, je pohádkový příběh, který se dotýká srdcí všech čtenářů. Malých i dospělých.

Povídáčkova kouzelná věta zní:

„Otevři srdce - přichází zázrak – teď…“

Jelimán, z.s.  touto větou přináší radost také dětským, onkologickým pacientům.

Nejednu akci "Srdce pro Tebe" jsme uskutečnili, společně s dvorním kmotrem knih s duší, jazzmanem Laďou Kerndlem. 

Na Klinice dětské onkologie Fakultní nemocnice Brno.

Na Klinice dětské onkologie a hematologie v Motole, Praha.

Vzhledem k tomu, že jsme neziskovou společností, můžeme projekty realizovat  díky ochotným, chápajícím a vstřícným lidem a také díky sponzorům a společnostem.

I neziskové organizace, které mají v předmětu činnosti pomoc  nemocným, ať dětem či dospělým, nám mohou pomoci.

Finanční pomoc lze realizovat vložením finančních prostředků na číslo

účtu spolku vedený u Komerční banky, a.s.

115-8540800267/0100 

Každá pomoc i ta nejmenší je  velkým činem.

Není malé pomoci.

Pomáháme dělat svět lepší, podáním pomocné ruky.

Jelimán, z.s.
Adventní vystoupení na Žlutém kopci

Je mi ctí, být součástí vystoupení Ladi Kerndla pro onkologické pacienty v Masarykově onkologickém ústavu v Brně, na Žlutém kopci, pořádané MOÚ Brno.

Právě zde jsem získala druhou šanci na život. 

S charismatickým zpěvákem Laďou Kerndlem, který rovněž bojoval o život v této nemoci, uskutečňujeme pravidelná adventní vystoupení pro tyto pacienty.

Vždy si vybavím, jak  tenkrát, rovněž v době adventní, mi bylo moc zapotřebí naděje. Svými slovy, tvořím skutky. Nalévám těmto lidem naději. Hovořím o knihách s duší, o tom, jak každý boj stojí zato uskutečnit. Jak každý den je dar... Dávám jim psychickou podporu. 

Jsou to vždy nádherná setkání plná pozitivní energie, tak nezbytná na cestě k uzdravení.

Tato charitativní, dobrovolná vystoupení jsou konaná bez nároku na odměnu. Odměnou jsou nám jiskry v očích onkologických pacientů v závěru adventního vystoupení.

Pomáháme dělat svět lepší, podáním pomocné ruky.

Jelimán, z.s.


Spolupráce s ONKOMAJÁKEM při projektu "Střevo Tour"

Osvěta a prevence je důležitým pilířem v naších životech, při závažných onemocnění. Z tohoto důvodu se velmi ráda účastním spolupráce s Onkomajákem, který přenosnou, nafukovací maketou tlustého střeva, koná po České republice preventivní činnost. Týká se předně onkologického onemocnění tlustého střeva a rekta. Nemocí, kterou jsem prodělala. Aktivně jsem se tohoto projektu zúčastnila i za spolupráce televize a médií. Věřím, že čím více lidí oslovím, tím více lidí může předejít onkologické nemoci. Nebo může být včas toto onemocnění diagnostikováno. Čas vždy hraje důležitou roli.

Tato charitativní spolupráce byla dobrovolná a bez nároku na honorář z naší strany. 

Pomáháme dělat svět lepší, podáním pomocné ruky.

Jelimán, z.s.


kniha "Velká máma" - 4. únor, světový den proti rakovině

Dne 4. února 2017 jsme za podpory Onkomajáku, za podpory přednosty Onkologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice profesora MUDr. Luboše Petruželky,CSc., a za podpory zpěváka, jazzmana Ladi Kerndla, pokřtili knihu Velká máma, jejíž jsem autorkou. Autobiografický příběh nejen o nemoci. O životě i naději. O pochopení i odevzdání. O tom, že každý den je dar. Tato kniha mnohým otevřela oči i srdce. Dala poznání i odhodlání. Ukázala směr a cestu.Mnohým dala zamyšlení a věřím, že některým i odvahu. Svými slovy, tvořit skutky.  

Pomáháme dělat svět lepší, podáním pomocné ruky.

Jelimán, z.s.


Preventivní besedy - rozhlasové vysílání

Jsem nejen zakladatelkou neziskové organizace Jelimán, z.s., ale i spisovatelkou, autorkou knih s duší. 

V nejedné z těchto knih píši o onkologickém onemocnění. Toto téma není vůbec jednoduché uchopit tak, aby bylo pro čtenáře zajímavé. Přesto jsem se do tohoto nelehkého úkolu pustila. S láskou, pokorou a nadějí. Jsem nesmírně potěšena, že čtenáři knih s duší, toto přijímají a vnímají. Jsem poctěna,  že je mé knihy oslovují.

Konám rovněž i besedy o preventivní péči onkologického onemocnění. Hovořím z vlastní zkušenosti. Čtu pasáže z mých knih a ráda odpovídám na dotazy. Nejednou jsem přijala pozvání do Českého rozhlasu. 

Není možné před tímto tématem klopit zrak. Svými slovy, tvořím skutky.

Pomáháme dělat svět lepší, podáním pomocné ruky.

Jelimán, z.s.

Foto: Český rozhlas. Osvěta rozhlasovým médiem


Nominace na Cenu Mosty 

16. ročník slavnostního udílení výročních cen Národní rady osob se zdravotním postižením ČR

Dne 28.března 2019 proběhlo ve městě Třebíč udílení Ceny Mosty. Jednalo se již o 16. ročník slavnostního udílení výročních cen Národní rady osob se zdravotním postižením ČR.

Je pro mě velkou ctí být  nominována NRZP na tuto Cenu Mosty.

Mé úsilí za legislativní změny při posuzování posudkových lékařů pro onkologické pacienty, mne dostalo na nominaci této prestižní ceny. Úsilí, kdy jsem vytvořila za tyto změny vyhlášky 359/2009 Sb.,  petici. Skrze tuto petici jsem byla pozvána na sociální výbor Poslanecké Sněmovny, abych představila své požadavky i sebe. Opakovaně jsem dostala prostor k veřejnému slyšení. Rovněž i v médiích a televizních přenosech. Za tyto změny usiluji a "bojuji" již dva roky.

Mnohé změny se podařily a o mnohé stále usiluji. Nechci a ani nemohu zklamat nekonečnou řadu těch, jež ve mě věří. I nadále budu o mnohé změny usilovat.

Této nominace na Cenu Mosty si nesmírně vážím. Je pro mne potvrzením, že má slova a skutky jsou nejen slyšet a vidět, ale jsou uznávány. 

Je pro mne potvrzením,  že mé úsilí má smysl. Potvrzením, že naděje nikdy nesmí pohasnout.

Pomáháme dělat svět lepší, podáním pomocné ruky.

Jelimán, z.s. .