Projekty

Představujeme vám  projekty neziskové organizace Jelimán, z.s.

Projekt: Sad nadějí

Představujeme NOVÝ projekt "Sad NADĚJÍ"

Děkujeme za vaši podporu tohoto projektu, pro onkologické pacienty a pacienty v remisi. 

Zkusme dělat svět lepší, podáním pomocné ruky.

Číslo transparentního účtu veřejné sbírky:

115-8835020217/0100

Děkujeme

Jelimán, z.s.

*Pro vystavení darovací smlouvy nás, prosím, kontaktujte mailem na jeliman.z.s@email.cz

 Na výpisu bude zveřejněno vaše jméno, výše příspěvku a číslo účtu.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Děkujeme za mediální podporu našich projektů paní Dagmar Havlové 

její Nadaci Dagmar a Václava Havlových VIZE 97.

Děkujeme za mediální podporu našich projektů Českému rozhlasu.

Děkujeme za Záštitu projektu Sad nadějí  hejtmanu Královéhradeckého kraje

PhDr. Jiřímu Štěpánovi Ph.DProjekt : "každý den je dar"

Na podporu projektu Sad nadějí, uskutečňujeme charitativní, putovní výstavu obrazů zakladatelky Jelimán, z.s. Věry Finy

s názvem "každý den je dar". 

Na této vernisáži výstav bude možné zakoupit umělecké tisky obrazů v limitované edici.

Umělecké tisky obrazů lze získat  zde: www.photofina.cz

Tyto obrazy, umělecké tisky, jsou signovány originál podpisem autorky, je na nich uvedeno číslo, o kolikátý obraz z dané kolekce se jedná. (1/40)

Na zadní straně obrazu je vloženo originální, velké, kulaté razítko s poděkováním pro tento charitativní projekt. 

Názvy obrazů jsou pojmenovány pozitivními charakterovými vlastnostmi. K zamyšlení, jak blízko má k sobě svět lidí a zvířat.

Výtěžek z výstavy "každý den je dar" je určen pro realizaci projektu "Sad nadějí", na transparentní účet Jelimán, z.s.

Těšíme se na vaši účast. 

Jelimán, z.s.
Projekt: Srdce pro Tebe

 Když jsem dospala pohádkový příběh "Moji knížku" neměla jsem tušení, jak velkou terapií se tato kniha stane.

Kniha s kouzelným skřítkem Povídáčkem je pohádkový příběh, který se dotýká srdcí všech čtenářů. Malých i dospělých.

Povídáčkova kouzelná věta zní:

„Otevři srdce - přichází zázrak – TEĎ …“

Jelimán, z.s.  touto větou přináší radost také dětským, onkologickým pacientům.

Nejednu akci "Srdce pro Tebe" jsme uskutečnili společně s dvorním kmotrem knih s duší, jazzmanem Laďou Kerndlem. 

Na Klinice dětské onkologie Fakultní nemocnice Brno.

Na Klinice dětské onkologie a hematologie v Motole, Praha.

Vzhledem k tomu, že jsme neziskovou společností, můžeme projekty realizovat  díky ochotným, chápajícím a vstřícným lidem a také díky sponzorům a společnostem.

I neziskové organizace, které mají v předmětu činnosti pomoc  nemocným, ať dětem či dospělým, nám mohou pomoci.

Finanční pomoc lze realizovat vložením finančních prostředků na číslo

účtu spolku vedený u Komerční banky, a.s.

115-8540800267/0100 

Každá pomoc i ta nejmenší je  velkým činem.

Není malé pomoci.

Zkusme dělat svět lepší, podáním pomocné ruky.

Jelimán, z.s.
Adventní vystoupení na Žlutém kopci

Je mi ctí, být součástí pravidelných, adventních vystoupení Ladi Kerndla pro onkologické pacienty v Masarykově onkologickém ústavu v Brně, na Žlutém kopci, pořádané MOÚ Brno.

Právě zde, v Masarykově onkologickém ústavu v Brně, jsem získala druhou šanci na život. 

S charismatickým zpěvákem Laďou Kerndlem, který rovněž bojoval o život v této nemoci, uskutečňujeme pravidelná adventní vystoupení pro onkologické pacienty.

Vždy si vybavím, jak mi tenkrát, v době aktivní léčby, rovněž v době adventní,  bylo velmi zapotřebí naděje. Svými slovy, tvořím skutky. Nalévám těmto lidem naději. Hovořím o knihách s duší, o tom, jak každý boj o život stojí zato uskutečnit. Sdílím, předávám, pomáhám.  Hovořím o tom, že  každý den je dar... Dávám těmto pacientům psychickou podporu. 

Jsou to vždy nádherná setkání plná pozitivní energie, tak nezbytná na cestě k uzdravení.

Tato charitativní, dobrovolná vystoupení jsou konaná bez nároku na odměnu. 

Pomáháme dělat svět lepší, podáním pomocné ruky.

Jelimán, z.s.


Spolupráce s ONKOMAJÁKEM  projekt "Střevo Tour"

Osvěta a prevence je důležitým pilířem v naších životech při závažných onemocnění. Z tohoto důvodu se velmi ráda účastním spolupráce s Onkomajákem, který přenosnou, nafukovací maketou tlustého střeva, koná po České republice preventivní činnost. Týká se předně onkologického onemocnění tlustého střeva a rekta. Nemocí, kterou jsem prodělala. Aktivně jsem se tohoto projektu zúčastnila i za spolupráce televize a médií. Věřím, že čím více lidí oslovím, tím více lidí může předejít onkologické nemoci. Nebo může být včas toto onemocnění diagnostikováno. Čas vždy hraje důležitou roli.

Tato charitativní spolupráce byla dobrovolná a bez nároku na honorář z naší strany. 

Pomáháme dělat svět lepší, podáním pomocné ruky.

Jelimán, z.s.


kniha "Velká máma" - 4. únor, světový den proti rakovině

Dne 4. února 2017 jsme za podpory Onkomajáku, za podpory přednosty Onkologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice profesora MUDr. Luboše Petruželky,CSc., a za podpory zpěváka, jazzmana Ladi Kerndla, pokřtili knihu Velká máma, jež jsem autorkou. Autobiografický příběh nejen o nemoci. O životě i naději. O pochopení i odevzdání. O tom, že každý den je dar. Tato kniha mnohým otevřela oči i srdce. Dala poznání i odhodlání. Ukázala směr a cestu.Mnohým dala zamyšlení a věřím, že některým i odvahu. Svými slovy, tvořit skutky.  

Pomáháme dělat svět lepší, podáním pomocné ruky.

Jelimán, z.s.


Preventivní besedy - rozhlasové vysílání

Jsem nejen zakladatelkou neziskové organizace Jelimán, z.s., ale i spisovatelkou, autorkou knih s duší. 

V nejedné z těchto knih píši o onkologickém onemocnění. Toto téma není vůbec jednoduché uchopit tak, aby bylo pro čtenáře zajímavé, atraktivní a dokonce líbivé. 

Přesto jsem se do tohoto nelehkého úkolu pustila s láskou, pokorou a nadějí. Jsem nesmírně potěšena, že čtenáři knih s duší, toto přijímají a vnímají. Jsem poctěna,  že čtenáře mé knihy oslovují a že mnohým z vás se "knihy s duší" staly i tzv."osobní biblí". To pokládám za čest.

Konám rovněž i besedy o preventivní péči onkologického onemocnění. Hovořím z vlastní zkušenosti. Čtu pasáže z mých knih a ráda odpovídám na dotazy. Nejednou jsem přijala pozvání do Českého rozhlasu. 

Není možné před tímto tématem klopit zrak. Svými slovy, tvořím skutky.

Pomáháme dělat svět lepší, podáním pomocné ruky.

Jelimán, z.s.

Foto: Český rozhlas. Osvěta rozhlasovým médiem


Nominace: Cena Mosty 

16. ročník slavnostního udílení výročních cen Národní rady osob se zdravotním postižením ČR

Dne 28.března 2019 proběhlo v Třebíči udílení Ceny Mosty. Jednalo se již o 16. ročník slavnostního udílení výročních cen Národní rady osob se zdravotním postižením ČR.

Je pro mě velkou ctí být  nominována NRZP na tuto Cenu Mosty.

Mé úsilí za legislativní změny při posuzování posudkových lékařů pro onkologické pacienty, mne dostalo na nominaci této prestižní ceny. Úsilí, kdy jsem vytvořila za tyto změny vyhlášky 359/2009 Sb.,  petici. Skrze tuto petici jsem byla pozvána na sociální výbor Poslanecké Sněmovny, abych představila své požadavky i sebe. Opakovaně jsem dostala prostor k veřejnému slyšení. Rovněž i v médiích a televizních přenosech. Za tyto změny usiluji a "bojuji" již dva roky.

Mnohé změny se podařily a o mnohé stále usiluji. Nechci a ani nemohu zklamat nekonečnou řadu těch, jež ve mě věří. I nadále budu o mnohé změny usilovat.

Této nominace na Cenu Mosty si nesmírně vážím. Je pro mne potvrzením, že má slova a skutky jsou nejen slyšet a vidět, ale jsou uznávány. 

Je pro mne potvrzením,  že mé úsilí má smysl. Potvrzením, že naděje nikdy nesmí pohasnout.

Pomáháme dělat svět lepší, podáním pomocné ruky.

Jelimán, z.s. .