Projekty


Projekt: Sad nadějí

Představujeme autorský projekt "Sad NADĚJÍ"©

Za vaši podporu děkujeme

Číslo transparentního účtu veřejné sbírky:

115-8835020217/0100


*Pro vystavení darovací smlouvy nás, prosím, kontaktujte mailem na jeliman.onko@email.cz

 Na výpisu bude zveřejněno vaše jméno, výše příspěvku a číslo účtu.

Projekt : "Cena Naděje"

Součástí vernisáže výstavy "každý den je dar", bude udílení Cen Naděje. Zde bych ráda onkologickým pacientům a pacientům v remisi, kterým jsem mohla být alespoň  trochu nápomocna na cestě za zdravím v onkologické léčbě, stiskla ruce, podívala se do očí a poděkovala za jejich sílu. 

Předala jim Cenu Naděje.

Věřte mi, že bych moc ráda tak v budoucnu konala v samotném Sadu nadějí.
Již několikrát mě podpořil v mých počinech poslanec Pavel Bělobrádek. I nyní je tomu tak a já mu tímto upřímně děkuji.
Za podporu a záštitu výstavě "každý den je dar" pro onkologické pacienty a pacienty v remisi. Myslím, že právě nyní mohu říci, je-li přání otcem myšlenky, a to přání je vroucí, pak na dosah ruky je i skutečnost.

Skutečnost, že tato výstava bude realizována právě v atriu Poslanecké sněmovny dne 16.11.2020 a vystavované obrazy nebudou jen mé. 

Budou onkologických pacientů a to dospělých i dětských.
Pro radost ze života, protože "každý den je dar".

Za vaši podporu děkujeme a jste srdečně zváni

115-8540800267/0100 

Každá pomoc i ta nejmenší je  velkým činem.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Projekt : "každý den je dar"

Na podporu projektu Sad nadějí, uskutečňujeme charitativní, putovní výstavy obrazů zakladatelky Jelimán, z.s. Věry Finy

s názvem "každý den je dar", napříč Českou republikou.

Na vernisážích výstav je představován projekt "Sad nadějí" osobně autorkou.

Věra Fina, zakladatelka Jelimán, z.s. tak sdružuje lidé nemocné i zdravé, všech věkových kategorií i národností.

Tento projekt je nominován na Cenu EU Altiera Spinelli 2020.

Těšíme se na vaši účast a děkujeme za podporu. 

Jelimán, z.s.
Projekt: Srdce pro Tebe

Pohádkový příběh pro děti i dospělé "Moje knížka", jako jistý druh terapie.

Přidanou hodnotu kniha získává díky charitativním akcím, které nesou název "Srdce pro Tebe"

Tyto knihy s osobním věnováním jsou věnovány dětským, onkologickým pacientům.

Knihu provází kouzelná věta:

„Otevři srdce - přichází zázrak – TEĎ …“

Nejednu akci "Srdce pro Tebe" jsme uskutečnili společně s kmotrem knihy  jazzmanem Laďou Kerndlem.

Tyto charitativní dobrovolné a dobročinné akce, s přesahem filantropie,  jsou srdeční záležitostí, konané bez nároku na odměnu.

Vzhledem k tomu, že jsme neziskovou společností, můžeme projekty realizovat  díky ochotným, chápajícím a vstřícným lidem a také díky sponzorům a společnostem.

Finanční pomoc lze realizovat vložením finančních prostředků na číslo

účtu spolku vedený u Komerční banky, a.s.

115-8540800267/0100 

Každá pomoc i ta nejmenší je  velkým činem.


Zkusme dělat svět lepší podáním pomocné ruky.

Jelimán, z.s.
Adventní vystoupení na Žlutém kopci

Je nám ctí  být součástí pravidelných, adventních vystoupení zpěváka Ladi Kerndla pro onkologické pacienty v Masarykově onkologickém ústavu v Brně, 

pořádané MOÚ Brno. Snažíme se onkologické pacienty motivovat, nabízíme naději. 

Hovořím o knihách, které jsem v nemoci i po ní napsala. Přibližuji svůj příběh, kterým motivuji. 

Právě zde, v Masarykově onkologickém ústavu v Brně, jsem získala druhou šanci na život. 

S charismatickým zpěvákem Laďou Kerndlem, který rovněž bojoval s touto nemocí, uskutečňujeme pravidelná adventní vystoupení pro onkologické pacienty.

Vždy těmito akcemi připomenu, jak velmi důležitá je naděje. Svými slovy, tvořím skutky.  Hovořím o knihách s duší, o tom, jak každý boj o život stojí zato uskutečnit. 

Sdílím, předávám, pomáhám.  Sděluji, že  každý den je dar... Představuji svůj příběh, kterým se snažím motivovat. 

Představuji obrazy, fotografie, kalendáře, které pravidelně vydávám.

Uskutečňuji pro onkologické pacienty psychickou podporu.  

Jsou to vždy nádherná setkání plná pozitivní energie, tak nezbytná na cestě k uzdravení.

Tato charitativní, dobrovolná vystoupení jsou konaná bez nároku na odměnu. 

Pomáháme dělat svět lepší podáním pomocné ruky.Spolupráce s ONKOMAJÁKEM  projekt "Střevo Tour"

Osvěta a prevence je důležitým pilířem v naších životech a to předně při závažných onemocnění.  

Spolupracuji s Onkomajákem na projektu "Střevo Tour".

Přenosná, nafukovací maketa tlustého střeva, kterou můžete spatřit v ulicích po České republice. 

Jedná se o preventivní činnost tohoto onemocnění - rakoviny tlustého střeva a rekta.. 

Nemocí, kterou jsem prodělala. Aktivně se tohoto projektu zúčastňuji i za spolupráce televize a médií. 

Věřím, že čím více lidí oslovím, tím více lidí může předejít onkologickému onemocnění. 

Anebo může být včas toto onemocnění diagnostikováno. Čas vždy hraje důležitou roli!

Tato charitativní spolupráce je dobrovolná a bez nároku na honorář z naší strany. 

Pomáháme dělat svět lepší podáním pomocné ruky.kniha "Velká máma" - 4. únor, světový den proti rakovině

Dne 4. února 2017 jsme za podpory Onkomajáku a přednosty Onkologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice profesora MUDr. Luboše Petruželky,CSc., a za podpory zpěváka jazzmana Ladi Kerndla, pokřtili knihu Velká máma, jež jsem autorkou.

Autobiografický příběh nejen o nemoci. O životě i naději. O pochopení i o tom, že každý den je dar. 

Tato kniha mnohým otevřela oči i srdce. Dala poznání i odhodlání. Ukázala směr a cestu.Mnohým dala prostor zamyšlení i odvahu. 

Svými slovy, tvořit skutky.  

Pomáháme dělat svět lepší podáním pomocné ruky.Preventivní besedy - rozhlasové vysílání

Jsem nejen zakladatelkou pacientské organizace Jelimán, z.s., ale i spisovatelkou, autorkou knih s duší. 

V nejedné z těchto knih píši o onkologickém onemocnění. Toto téma není vůbec jednoduché uchopit tak, aby bylo pro čtenáře zajímavé a atraktivní.

Přesto jsem se do tohoto nelehkého úkolu pustila s láskou, pokorou a nadějí. Dle recenzí knih se záměr setkal s přijetím, pochopením a nadšením čtenářů.

Jsem poctěna,  že čtenáře mé knihy oslovují a pro mnohé se "knihy s duší" staly  tzv."osobní biblí". 

Konám besedy o prevenci onkologického onemocnění. Předávám osobní zkušenosti, které díky autenticitě jsou jedinečné.

Jsem častým hostem Českého rozhlasu. 

Svými slovy, tvořím skutky.

Pomáháme dělat svět lepší podáním pomocné ruky.

.

Foto: Český rozhlas. Osvěta rozhlasovým médiem